Rome dag Twee

Vandaag is de reveille om 07.30 en een uur later is het vertrek naar de bus die ons naar Piazza Venezia zal brengen. Hier is meteen het eerste opvallende monument, het Altare della Patria uit 1911 dat de eenwording van ItaliŽ gedenkt. Voor het monument is ook het graf van de onbekende soldaat. Dit monument is hťt oriŽntatiepunt in Rome. Hierna begint een wandeling over de Keizerfora:                                                                              
                                                        
1: Het Forum van Caesar:

Het aloude Forum Romanum bleek aan het begin van onze jaartelling niet meer te voldoen als hťt centrum van de wereldmacht, die Rome na enkele eeuwen was geworden.
Julius Caesar (in 44vC. vermoord) reorganiseerde het Forum Romanum. Daarnaast plande hij een nieuw Forum vlakbij het oude, een plein met tempels en zuilengangen. De restanten hiervan zijn nog te zien links van het Altare della Patria. Te zien zijn nog de fundamenten van de tempel van Venus Genetrix, de godin van wie Caesar beweerde af te stammen.
 
                                                        
2: Augustus en Trajanus

We steken de Via dei Fori Imperiali over en in het parkje zien we hier en daar een standbeeld van de keizers die hier in de buurt hun forum hebben aangelegd. Via dit parkje bereiken we het Forum van Augustus en de Markthallen van Trajanus, een groot steunverlenings- en winkelcentrum van ca. 100nC. Een groot gedeelte van de bevolking van Rome was toen al armlastig en aangezien steunverlening alleen in natura geschiedde, zoals de verstrekking van graan, waren er grote pakhuizen nodig.
Boven de markthallen verrijst de "Torre di Nerone", waarop Nero de brand van Rome die hij zelf zou hebben veroorzaakt, zou hebben gadegeslagen; in werkelijkheid is het een bouwsel uit de 13de eeuw.

De markthallen vormden een geheel met het Forum van Trajanus, te herkennen aan de Zuil van Trajanus die opgericht werd om zijn daden te vereeuwigen. De zuil is 42 meter hoog en bevat een doorlopend reliŽf met scŤnes uit zijn veldtochten. Een soort stripverhaal. In het voetstuk van de zuil bevond zich een nis met de as van de keizer. Sinds de 16de eeuw is het beeld van Trajanus bovenop de zuil vervangen door een beeld van de heilige Petrus.
Opmerkelijk: Om zijn plannen voor dit forum te realiseren heeft Trajanus het onregelmatige terrein ter plekke, dat zo hoog was als deze zuil, laten afgraven.
                    
                                                      
3: Naar de Capitolinus e.v.

We wandelen terug over de Via dei Fori Imperiali. Tussen het Forum van Caesar en het Altare della Patria loopt de via San Pietro in Carcere, genoemd naar de kerker waar o.a. de apostel Petrus gevangen heeft gezeten. De gevangenis lag aan de route die zegevierende Romeinse veldheren namen op weg naar de grote tempel van Jupiter op de Capitolijnse heuvel. Wij gaan rechts om het Altare della Patria heen.
De Capitolinus, ťťn van de zeven heuvels van Rome, heeft twee toppen. Op de ene stond de tempel van Jupiter Capitolinus. Op de andere, de linker top waar nu een kerk staat, te bereiken via een lange, vrij steile trap, lag de burcht (arx) van Rome met de tempel van
Juno Moneta, waarin de munt stond. Moneta komt van mon_re=waarschuwen, vermanen: Juno vermaande de munters eerlijk te zijn.
Na de invasies der Barbaren in de 4de en 5de eeuw nC. verdwenen de tempels van Jupiter en Juno. Het aantal inwoners daalde van ca. 1 miljoen tot ca. 17000 in de 13de eeuw. De Capitolijnse heuvel stond in die tijd bekend als Monte Caprino, De Geitenheuvel.

De genoemde steile trap leidt naar de kerk genaamd
Aracoeli. De naam wordt in verband gebracht met een visioen, dat keizer Augustus gehad zou hebben: De keizer zag de hemel opengaan en daar Maria met het kindje Jezus, terwijl een stem riep, dat dit de verlosser van de wereld was. Daarop zou Augustus een altaar hebben laten oprichten: Aracoeli.We bezoeken deze kerk en ik laat het aan de lezer over op het internet te kijken naar wat er zoal te zien is. Beter is het er gewoon een bezoek te brengen.

                                                          
  4: Conservatori

Daarna wandelen wij naar het
Piazza del Campidoglio, dat is ontworpen door Michelangelo tijdens het tweede gouden tijdperk van Rome: De Renaissance.
Het plein is omgeven door drie gebouwen. Het Palazzo Senatorio- Gemeentehuis, gegrondvest op het Tabularium, het archief uit de Romeinse tijd.
De Capitolijnse musea zijn gehuisvest in twee, tegenover elkaar liggende gebouwen. Het Palazzo Nuovo en het Palazzo dei Conservatori. In deze musea is een geweldige hoeveelheid kunst te zien. ReliŽfs, sarcofagen, beelden, muurschilderingen. Een Etruskische afdeling met aardewerk en brons. Een paar opvallende zaken:
In Palazzo Nuovo in het atrium een beeld van Keizer Hadrianus als Pontifex Maximus. Op de galerij Eros (Amor) met zijn boog, in een nis de Venus Capitolina, in de zaal van de Keizers de koppen van Vespasianus, Caracalla en Heliogabalus (Hoofdpersoon in het boek "De Berg van Licht, van Louis Couperus).
In de zaal van de filosofen de koppen van Cicero en Socrates en verder Kentauren en een fraai beeld van Aesclepios, de Stervende GalliŽr etc. etc.
In het Palazzo dei Conservatori op de binnenplaats delen van het ooit kolossale beeld van Keizer Constantijn uit de Basilica van Maxentius. Een paar interessante stukken:         Stervende GalliŽr  
          Caracalla   
                                                                
5: Castor en Pollux    
                                                                

Muurschilderingen over o.a. de Horatii en de Curiatii, het beeld de Doornuittrekker, de markante kop van Brutus, de Capitolijnse Wolvin, het Medusahoofd van Bernini, Hellenistische beelden en Keizer Commodus als Heracles.
We verlaten het Capitool niet via de monumentale trap met Castor en Pollux maar door een straatje naast het Palazzo Senatorio. We komen dan terecht in de Via di Monte Tarpeio genoemd naar de priesteres Tarpeia, die als straf voor haar verraad ven de
TarpeÔsche Rots werd geworpen, een straf die velen na haar moesten ondergaan.
We hebben nu het einde bereikt van de Clivius Capitolinus, een met ongelijke stenen geplaveide weg, waarlangs triomferende Romeinen naar het Capitool trokken. Al dalend komen we bij de Via- en vervolgens Piazza della Consolazione, genoemd naar het beeld van Maria dat hier stond om de ter dood veroordeelden hun laatste troost , consolazione, te geven.

                                                                                         
6: Van Boog naar Circus

Linksaf komen we bij de Boog van Janus, de Romeinse god met twee gezichten. Officieel heet de boog
Janus Quadrifons, Janus met de vier gezichten. Janus de legendarische Koning van Latium, die de verjaagde god Saturnus gastvrij onthaalde. Achter de boog een klein kerkje met een interessante gedenksteen waar in fraai Latijn staat dat John Henri Newman hier heeft gewerkt.
Dan volgt de klokkentoren en de kerk Santa Maria in Cosmedin waar in de hal zich de
Bocca della Verita bevindt een toeristentrekker van formaat. Tegenover deze kerk staat een rond oud tempeltje waarvan men dacht dat het gewijd was een Vesta, Een onlangs ontdekte inscriptie doet vermoeden dat het hier ging om Hercules Olivarius, de beschermgod van de handelaren in olijfolie. Het is de oudste bewaard gebleven tempel in Rome uit de 2de eeuw n.C.

Pal hiernaast een kleine rechthoekige tempel van de havengod Portunus. Hierna wandelen we naar de Ponte Rotto waar wij ook uitzicht hebben op de Cloaca Maxima (grootste rioolbuis) gebruikt voor de drooglegging van de lagere gebieden tussen de heuvels Capitool en Palatijn. De Ponte Rotto was de eerste stenen brug (142 v.C.) die in de 16de eeuw is herbouwd. Hierna gaan wij verder en via de Via della Greca naar het grotendeels braakliggende terrein van het
Circus Maximus. Lengte 600 meter en bood plaats aan 100.000 toeschouwers bij de vaak spectaculaire paardenraces.

                                                         
 7: Van Circo naar Albergo

Nu klimmen we weer omhoog en steken de Via del Circo Massimo over. We passeren op het Piazzale Romulo et Remo het standbeeld van Mazzini, ťťn van de voorvechters van het Rinascimento, de wedergeboorte van ItaliŽ in de 19de eeuw.
We klimmen verder de Aventijn op naar de Santa Sabina uit de 5de eeuw nC. Zij heeft nog de originele structuur van een basilica. Bestaat uit 3 schepen, die gescheiden worden door sierlijke zuilen met Corintische Kapitelen, overspannen door halve cirkelbogen.
De buitendeuren vertonen prachtig houtsnijwerk. Na deze kerk lopen we naar het pleintje van de Malthezer Ridders om door het beroemde sleutelgat te kijken. Men ziet dan een pad tussen hoge pijnbomen en in het verlengde van dit perspectief staat de koepel van de St. Pieter.Het is dan tijd om per bus terug te keren naar de jeugdherberg.

           Vorige                                                                                                    Volgende

                                                                            terug naar boven 
                

               Rome We Kome!
 
                  Een lappendeken samengesteld uit 6 Reizen naar De Eeuwige Stad
 


Home
Motoren
FJR 1300a
De Zwerfbus
De Fotografie
Alblasserwaard
De Biesbosch
Garmin GPS
De Reus
Fotocollages
Raffinaderij
Korte Trips
Nuttige Links
CONTACT
Mijn Foto`s Natuur
Mijn Foto`s Molens
Mijn Foto`s Landen
Mijn Foto`s Steden
Mijn Foto`s Vogels
Mijn Foto`s Macro
Mijn Foto`s Paddenstoelen

Noordkaap 2003
Noordkaap 2004
Noorwegen 2006
Runde (N) 2011
SiciliŽ 2004-10pag.
SiciliŽ 2009
Gibraltar 2006
Dolomieten 2005
ItaliŽ 2002
San Juan 2007
Spanje 1997
PortugalZes Romereizen
Engeland-Ierland-Schotland
ItaliŽ 2016

 

 

 


                                                     
                                                                   Pagina 1Pagina 2Pagina 3Pagina 4Pagina 5Pagina 6Pagina 7